Till innehåll på sidan

Åtgärder för stärkta relationer mellan Sverige och Danmark

Skriftlig fråga 2015/16:578 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-07
Överlämnad
2016-01-07
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Under ett antal år har ett positivt integrationsarbete kunnat iakttas i Öresundsregionen mellan huvudsakligen Skåne och Själland. Människor arbetar, handlar, utbildar sig, njuter av kultur eller får vård på den ena sidan av Sundet och bor på den andra. Inte minst Öresundsbron har kommit att fungera som en katalysator. Men vad som många gånger är mer praktiska utmaningar mellan Skåne och Själland blir lätt i Stockholm en fråga för utrikespolitik mellan Sverige och Danmark. De tillfälliga id-kontroller som nu införts under hastiga och inte i alla stycken genomtänkta former och den debatt som kommit att föras har onekligen kastat en skugga över de dansk-svenska relationerna.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström vilka åtgärder hon avser att vidta för att stärka relationerna mellan Sverige och Danmark.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:578 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:578 av Hans Wallmark (M) Åtgärder för stärkta relationer mellan Sverige och Danmark samt fråga 2015/16:620 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Fördjupat nordiskt samarbete

Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka relationerna mellan Sverige och Danmark. Jesper Skalberg Karlsson har frågat statsrådet Kristina Persson vilka initiativ statsrådet tar för att mana till, och underlätta för, nordiskt samarbete i samband med flykting-krisen. Den sistnämnda frågan har överlämnats till mig och jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Danmark är ett nära grannland. Våra relationer präglas av en gemensam historia, den geografiska närheten och att Danmark är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Den integrationsprocess som vuxit fram i Öresundsregionen sedan Öresundsförbindelsens öppnande år 2000 är mycket viktig för de svensk-danska förbindelserna.

På detta bygger vi ständigt vidare. Ett konkret exempel är det sam-förståndsavtal om närmare försvarssamarbete med Danmark som undertecknades den 14 januari i år. Stärkta relationer uppnås också genom arbetet med att lösa gränshinderfrågor och genom de täta kontakterna mellan svenska och danska ministrar och andra regeringsföreträdare.

Vi utrikesministrar träffas regelbundet i nordiska och nordisk-baltiska format och även naturligtvis i EU-sammanhang. Vid nästan varje tillfälle det senaste halvåret har flyktingkrisen varit uppe till diskussion.

Tillsammans med Finlands utrikesminister tog jag initiativ till ett särskilt möte i nordisk utrikesministerkrets på temat migration i december förra året. Där diskuterade vi behovet av gemensamt nordiskt agerande och vårt samarbete kommer att fortsätta under 2016.

Stockholm den 20 januari 2016

Margot Wallström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.