Till innehåll på sidan

Åtgärder för att få fler utrikes födda kvinnor i jobb

Skriftlig fråga 2022/23:880 av Sofia Amloh (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-28
Överlämnad
2023-07-31
Besvarad
2023-08-14
Sista svarsdatum
2023-08-14
Svarsdatum
2023-08-14
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Att öka utrikes födda kvinnors låga sysselsättningsgrad är ett viktigt steg mot såväl minskad segregation som att ge alla kvinnor och män samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som leder till ökad ekonomisk jämställdhet.

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en omfattande utredning som den nuvarande regeringen gjorde ett tilläggsdirektiv till, och utredningstiden förlängdes. Delbetänkande från utredningen med förslag kom den 31 maj 2023.

Mot den bakgrunden vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson: 

 

Vilket eller vilka förslag från delbetänkandet avser ministern att ta vidare under hösten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:880 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)


Svar på fråga 2022/23:880 av Sofia Amloh (S)
Åtgärder för att få fler utrikes födda kvinnor i jobb

Sofia Amloh har frågat mig vilket eller vilka förslag från delbetänkandet Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24) som jag avser att ta vidare under hösten.

Idag står alltför många utrikes födda, särskilt kvinnor, långt från arbetsmarknaden. Att andelen arbetslösa är särskilt hög bland utrikes födda kvinnor jämfört med andra grupper är ett stort jämställdhetsproblem. En egen inkomst möjliggör frihet att självständigt forma sitt liv och delta i samhället. Det påverkar inte enbart den enskilda kvinnan utan även hennes eventuella barn och i förlängningen hela samhället.

Regeringen lägger om integrationspolitiken till att bli mer kravbaserad och betona individens eget ansvar. Den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av det svenska samhället. Alla som kan ska stå till arbetsmarknadens förfogande och anstränga sig för att bli självförsörjande.

Förslagen syftar till att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Betänkandet är ute på remiss till och med den 15 november. Jag vill inte föregripa den beredningen.

Stockholm den 14 augusti 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.