Återtagandeavtal med Afghanistan

Skriftlig fråga 2015/16:1080 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-08
Överlämnad
2016-04-08
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I början av december 2015 rapporterade regeringen att Sverige inlett förhandlingar med Afghanistan om ett återtagandeavtal. Detta skedde i samband med ett möte mellan statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani. Varje land har en skyldighet att ta emot sina egna medborgare som nekats asyl i ett annat land. Ett återtagandeavtal kan dock avsevärt underlätta formerna för återvändandet och få det att fungera i praktiken.

Erfarenheter visar att Afghanistan hör till de länder som Sverige har svårt att få återvändandet att fungera med. Samtidigt är Afghanistan ett av de länder varifrån det kommer flest asylsökande till Sverige. Afghanistan är också ett land som är Sveriges största mottagare av bistånd.

Fortfarande är ett återtagandeavtal med Afghanistan inte på plats.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer vi att få se resultat av regeringens arbete med ett återtagandeavtal med Afghanistan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1080 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/2959/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1080 av Johan Forssell (M) Återtagandeavtal med Afghanistan

Johan Forssell har frågat mig när vi kommer att få se resultat av regeringens arbete med ett återtagandeavtal med Afghanistan.

Ett effektivt och humant återvändande är en förutsättning för att upprätthålla legitimiteten i asylsystemet. I syfte att bidra till detta kan återtagandeavtal ingås.

Det tidigare samförståndsavtalet mellan Sverige och Afghanistan löpte ut 2009. Statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani har aviserat att ett nytt avtal ska förhandlas. Regeringens avsikt är att förhandlingarna ska slutföras så snart som möjligt.

Stockholm den 20 april 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.