Återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2

Skriftlig fråga 2022/23:321 av Adnan Dibrani (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-02-09
Överlämnad
2023-02-09
Anmäld
2023-02-10
Svarsdatum
2023-02-15
Sista svarsdatum
2023-02-15
Besvarad
2023-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Enligt Tidöavtalet ska en återstart ske av den planerbara elproduktionen i södra Sverige. Krav framställdes i valrörelsen från de högerkonservativa partierna på att en utredning snabbt skulle tillsättas för att utreda vilka åtgärder som krävs för en återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2. Än så länge har det inte vidtagits några större åtgärder för att öka elproduktionen i södra Sverige.

Enligt uppgift kommer det att bli mycket svårt att återstarta reaktorerna, då de har en begränsad livslängd och då det har påbörjats en nedmontering av kärnkraftsanläggningarna.

Allt fler efterfrågar nu svar från regeringen om vilka åtgärder som den avser att vidta för att möta de akuta behov som finns i elprisområde 1 och 2. Förväntningarna är stora efter de vallöften som lämnades under valrörelsen om snabba insatser för att komma till rätta med elbristen.

Jag vill därför ställa följande fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

När avser ministern och regeringen att presentera förslag som innebär att en återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2 kan ske?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:321 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/ 02250 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:321 av Adnan Dibrani (S)
Återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2

Adnan Dibrani har frågat mig när jag och regeringen avser att presentera förslag som innebär att en återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2 kan ske.

I Tidöavtalet finns ett avsnitt om att utreda återstart av planerbar elproduktion i södra Sverige. Detta inkluderar både vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2 och vad som skulle krävas för att återstarta andra kraftverk, framför allt kraftvärmeverk, som kan behövas i kompletterande syfte för att trygga Sveriges elförsörjning.

Frågan om återstart av Ringhals 1 och 2 bereds i Regeringskansliet. Vidare gav regeringen i december 2022 i uppdrag till Affärsverket Svenska kraftnät och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att stärka försörjningstryggheten i energisektorn. Inom ramen för detta uppdrag ska Energimyndigheten kartlägga potentialen i outnyttjad elproduktion i Sverige samt identifiera orsaker till att den inte tillgängliggörs för elmarknaden.

Stockholm den 15 februari 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.