Återbetalning av stöd

Skriftlig fråga 2020/21:2632 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-04-22
Överlämnad
2021-04-22
Anmäld
2021-04-23
Svarsdatum
2021-05-05
Sista svarsdatum
2021-05-05
Besvarad
2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kulturbranschen har drabbats mycket hårt av coronapandemin. I syfte att mildra konsekvenserna har omfattande krisåtgärder vidtagits. Det handlar inte minst om en rad olika ekonomiska stöd.

Det har dock på sistone uppmärksammats en problematik för somliga kulturföretagare som fått ta del av både det statliga omställningsstödet och det verksamhetsbidrag som Statens kulturråd delar ut.

Ett företag som undertecknad varit i kontakt med har fått 8–10 miljoner i omställningsstöd och 1 miljon i verksamhetsbidrag; som det ser ut riskerar företaget därmed att bli återbetalningsskyldig för hela omställningsstödsdelen.

Det är logiskt att man räknar av vissa statliga stöd mot varandra för att stöd inte ska ges för samma sak flera gånger. Men att företaget i det här fallet ska riskera att behöva betala tillbaka hela omställningsstödet med anledning av att man också beviljats verksamhetsbidrag framstår som märkligt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur avser ministern att agera i frågan om återbetalning av stöd?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2632 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2021/ 01731 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2632 av Lars Mejern Larsson (S)
Återbetalning av stöd

Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag avser att agera i frågan om återbetalning av stöd. Frågan har ställts mot bakgrund av företag som fått både omställningsstöd och andra statliga stöd.

Den 25 februari 2021 trädde förlängningen av omställningsstödet för perioden augusti 2020–februari 2021 i kraft. Därefter har stödet även förlängts med månaderna mars och april 2021 och regeringen har dessutom aviserat en förlängning för månaderna maj och juni 2021. Förlängningarna är en viktig del av de historiskt stora åtgärder som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna presenterat i syfte att lindra pandemins effekter för jobb och företag.

Omställningsstödet för perioder från och med augusti 2020 har utformats i enlighet med EU-kommissionens tillfälliga ramverk för corona-relaterade stöd. I oktober 2020 ändrade kommissionen det tillfälliga ramverket. Genom ändringen infördes ett avsnitt som innehåller särskilda riktlinjer för stöd till företags fasta kostnader. Enligt riktlinjerna gäller bl.a. att stöd inte får ges flera gånger för samma fasta kostnader.

Att företag som får det ordinarie omställningsstödet för perioder från och med augusti 2020 kan bli återbetalningsskyldiga om de samtidigt tar emot andra statliga stöd för samma fasta kostnader är alltså ett resultat av EU:s statsstödsregler. Den svenska regeringen har i denna del endast gjort vad som krävts för att stödet skulle godkännas av kommissionen som statsstöd.

Det är ytterst en fråga för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna att avgöra om ett annat statligt stöd är ett stöd för samma fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Jag är medveten om att kultursektorn är en av de branscher som drabbats hårt av pandemin. Regeringen har därför – utöver de omfattande allmänna åtgärder som vidtagits för att lindra konsekvenserna för företagen – även tillfört kulturbranschen riktat stöd i flera omgångar. Totalt tillfördes kulturområdet över 2,6 miljarder kronor i riktat krisstöd under 2020. Under 2021 har över 2,8 miljarder kronor hittills avsatts för detta ändamål.

Stockholm den 5 maj 2021

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.