Asylsökandes tandvårdsbehandling

Skriftlig fråga 2015/16:600 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-12
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

 

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och tandvårdspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården, tandvården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en situation som vi inte har kontroll över. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen med att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär. För år 2015 beräknades 163 000 asylsökande komma till Sverige.

Enligt förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar ska asylsökandes tandvårdsbehandling utföras hos tandläkare inom Folktandvården. Detta trots att hälften av tandvården i Sverige inte bedrivs av Folktandvården. Regeringen och statsrådet Johansson har den 9 december 2015 svarat i riksdagen att regeringen inte kan utesluta att det kan finnas anledning att ändra förordningen.

Trycket i tandvården växer, och fler behöver kunna få möjlighet att hjälpa till. Varför tvekar regeringen att möjliggöra för lika villkor för alla tandläkare i Sverige att kunna bidra?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer regeringen och ansvarigt statsråd Johansson att inom en snar framtid genomföra de nödvändiga ändringarna i förordningen så att alla tandläkare, oavsett driftsform, kan bidra i behandlingen av asylsökande på lika villkor? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:600 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00287/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:600 av Cecilia Widegren (M) Asylsökandes tandvårdsbehandling

Cecilia Widegren har frågat mig om regeringen inom en snar framtid

kommer att genomföra de nödvändiga ändringarna i förordningen så att alla tandläkare, oavsett driftsform, kan bidra i behandlingen av asylsökande på lika villkor.

Som framgår av bakgrunden till frågan avses en ändring i förordningen (1994: 362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar där det står att en behandling hos en tandläkare inom folktandvården är subventionerad.

Regeringskansliet går igenom de förslag som SKL har framfört i sitt PM ”Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen”, som bland annat omfattar ett förslag på ändring av förordningen om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. Det kan inte uteslutas att det kan finnas anledning att vidta åtgärder mot bakgrund av ovan.

Stockholm den 20 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.