Arbetsmiljö och säkerhet på Västkustbanan

Skriftlig fråga 2022/23:881 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-30
Överlämnad
2023-07-31
Besvarad
2023-08-14
Sista svarsdatum
2023-08-14
Svarsdatum
2023-08-14
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Den 13 april meddelade SJ att bolaget skulle ställa in alla tåg mellan Göteborg och Malmö i sommar. Resenärer hänvisades i stället till Öresundstågen som går från Danmark över Öresundsbron upp till Göteborg.

Situationen på de överfulla Öresundstågen har under sommaren stundtals varit ohållbar. Tågen har varit överfulla, vilket lett till att människor tvingats stå upp på sin resa, ibland i flera timmar. Äldre människor har riskerat att bli utan sittplats. Resenärer har stått med stora väskor i gångarna, vilket riskerat säkerheten för resenärer och personal ombord. Vidare har arbetsmiljön varit mycket svår för de anställda. Trängseln skapar ilska och irritation ombord tågen och omöjliggör biljettkontroller.

Resenärer på Västkustbanan ska kunna känna sig trygga och säkra när de reser med tåg, och personalen som arbetar ombord på tågen måste ha en acceptabel arbetsmiljö. Så är definitivt inte fallet i dag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vad har statsrådet och regeringen gjort för att personalen ska ha en god arbetsmiljö och passagerarna en säker resa på sträckan Malmö–Göteborg i sommar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:881 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/ 02958 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:881 av Adrian Magnusson (S)
Arbetsmiljö och säkerhet på Västkustbanan

Adrian Magnusson har frågat mig vad regeringen och jag har gjort för att personalen ska ha en god arbetsmiljö och passagerarna en säker resa på sträckan Malmö-Göteborg.

Alla resenärer ska kunna känna sig säkra och trygga när de reser. Detsamma ska självfallet också gälla personalen som arbetar i kollektivtrafiken.

När det gäller trygghet och säkerhet för resenärer och anställda ombord på tåg är detta i första hand ett ansvar för järnvägsföretagen i deras egenskap av transportörer och arbetsgivare. Som transportörer ansvarar de enligt järnvägssäkerhetslagen för en säker drift i järnvägssystemet. De ska ha säkerhetsstyrningssystem som kan hantera de risker som deras verksamhet ger upphov till. I tågpassagerarförordningen finns EU-gemensamma bestämmelser som ställer krav på järnvägsföretagen att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa resenärers personliga säkerhet. Transportstyrelsen utövar tillsyn över att järnvägssäkerhetslagen och bestämmelserna i tågpassagerarförordningen som rör resenärernas personliga säkerhet följs.

Som arbetsgivare ska järnvägsföretagen enligt arbetsmiljölagstiftningen vidta de åtgärder som krävs för att alla anställda ska ha en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska även samverka med skyddsombud. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen följs.

Stockholm den 11 augusti 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.