Till innehåll på sidan

Arbetsmarknadspolitiskt råd utan arbetsmarknadens parter

Skriftlig fråga 2022/23:773 av Serkan Köse (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-12
Överlämnad
2023-06-13
Anmäld
2023-06-14
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) meddelade i ett pressmeddelande den 7 juni att han avser att samla Sveriges främsta experter inom arbetsmarknadspolitiken i ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd. Syftet med detta råd är att skapa en plattform för kunskapsutbyte och idéer för att hantera de utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden.

Enligt pressmeddelandet kommer rådet att ledas av ministern och bestå av experter från både myndigheter och akademin. Rådet har planerats att mötas två till tre gånger per år för att diskutera aktuella frågor och utmaningar på arbetsmarknaden.

Jag delar intentionerna med att samla experter och forskare inom området för att erhålla värdefulla synpunkter och insikter. Dock är det anmärkningsvärt att inga representanter från arbetsmarknadens parter är inkluderade i rådet. Det är av största vikt att alla parter på arbetsmarknaden är representerade för att säkerställa en bred och balanserad diskussion om arbetsmarknadens utmaningar och möjligheter.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Varför finns det ingen representation från fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna i det arbetsmarknadspolitiska rådet? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:773 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

s A2023/00912 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:773 av Serkan Köse (S)
Arbetsmarknadspolitiskt råd utan arbetsmarknadens parter

Serkan Köse har frågat mig varför det inte finns någon representation från fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna i det arbetsmarknadspolitiska rådet.

Det glädjer mig att Serkan Köse delar intentionerna med att samla experter och forskare inom området för att erhålla värdefulla synpunkter och insikter. Genom det arbetsmarknadspolitiska rådet har regeringen skapat ett forum där vi träffar akademin och för en diskussion om lärdomar avseende arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett sådant sammanhang har tidigare inte funnits. Några myndigheter finns också representerade i rådet, det gör de dels utifrån sin expertis på området, dels eftersom de genomför och utvärderar regeringens politik.

Jag vill samtidigt lyfta fram att det arbetsmarknadspolitiska rådet inte är det enda forumet för att diskutera arbetsmarknadspolitiken. En dialog med arbetsmarknadens parter är likaledes viktig, och dem träffar regeringen ofta i olika sammanhang.

Stockholm den 21 juni 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.