Arbetsmarknadsministerns besök

Skriftlig fråga 2015/16:807 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-15
Överlämnad
2016-02-16
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringen, och inte minst arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, har under det senaste halvåret talat om företagens roll som jobbskapare. Detta har skett under både interpellationsdebatter och frågestunder i riksdagens kammare. Statsrådet Johansson har upprepat att jobb i huvudsak växer fram hos företagen.

Arbetsmarknadsministern uttryckte även i Ekots lördagsintervju den 6 februari att arbetsgivarna är en av de viktigaste parterna när det gäller att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Det är de som har kompetensen att sätta in nyanlända i arbetet och verksamheterna. Den här kompetensen har inte myndigheterna. Det är de som finns ute i verkligheten, på arbetsplatserna, som har den här kompetensen, sa Ylva Johansson där.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Hur många företag, och vilka företag, har arbetsmarknadsministern besökt i tjänsten?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:807 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00328/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:807 av Boriana Åberg (M) Arbetsmarknadsministerns besök

Boriana Åberg har frågat mig hur många företag, och vilka företag, jag har besökt i tjänsten.

Det är riktigt att jag gärna framhåller företagens viktiga roll som jobbskapare. Antalet lediga jobb ökade under fjärde kvartalet 2015 med 29,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet anställda ökade totalt med 2,5 procent. Två exempel inom områden där antalet anställda har ökat: totalt fanns det 66 600 anställda inom tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar i december 2015, vilket var 6,5 procent fler jämfört med samma tid 2014. Hotell och restaurangbranschen ökade med hela 12,3 procent till 160 100 anställda.

Sverige har en stark tillväxt av jobb, nu är utmaningen att få rätt person på rätt plats. För samtidigt som det finns det stora rekryteringsbehov hos företag råder det brist på vissa kompetenser.

Regeringen genomför nu det jobbpaket på totalt cirka tio miljarder kronor per år som presenterades i budgetpropositionen för 2016. Vi investerar i bostäder och infrastruktur, för en aktiv näringspolitik – för jobb i hela landet, fler innovativa och växande företag och för att stärka den svenska exporten. Vi gör investeringar i kunskap och matchning – genom ett nytt kunskapslyft med en kraftfull utbyggnad av vuxenutbildningarna.

En utmaning handlar om hur vi kan bli bättre på att ta till vara utrikes föddas kunskap och erfarenhet. Den rådande situationen kräver att regeringen, myndigheterna och företagen tar nya krafttag med att identifiera möjligheter för fler nyanlända att komma in snabbare i arbetslivet. Ett initiativ som regeringen tagit tillsammans med företagen är 100-klubben Sverige tillsammans. De företag som är beredda att ta emot minst 100 nyanlända för arbete eller praktik har en direkt dialog med Arbetsförmedlingen där de gemensamt diskuterar vilka insatser och kompetenser som kan vara aktuella. Även mindre företag är en del av Sverige tillsammans. Den första månaden efter lanseringen fick Arbetsförmedlingen telefonsamtal från 375 företag som ville rekrytera, eller ta emot praktikanter. Flera av företagen som har gått med i 100-klubben har jag, och andra statsråd, kontinuerlig kontakt med.

Varje vecka har enskilda statsråd och våra statliga myndigheter kontakt med enskilda företag och med arbetsmarknadens parter, vilka också är centrala aktörer för en väl fungerande arbetsmarknad. Som arbetsmarknadsminister tycker jag att den dialogen självklart är central.

Stockholm den 24 februari 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.