Arbetslösheten i Söderhamn

Skriftlig fråga 2022/23:590 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-21
Överlämnad
2023-04-21
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Tisdagen den 18 april debatterade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna med arbetsmarknadsministern hur vi ska få ned arbetslösheten i Gävleborg. Arbetslösheten i Gävleborg har länge legat bland de högsta i landet och därför är det viktigt att åtgärder vidtas för att få ned arbetslösheten.

Arbetslösheten skiljer sig mellan olika delar av länet liksom mellan olika delar av landet. I debatten lyftes många olika delar som alla ingår i arbetslöshetsbekämpningen, däribland utbildning, statliga jobb och infrastruktur.

Många av åtgärderna som vidtas från statlig nivå blir generella och är således inte alltid anpassade efter de lokala förutsättningarna. När tidningen Arbetet sammanställde hur många lediga jobb det fanns i förhållande till antalet arbetslösa var det ett par kommuner i Gävleborg som stack ut. Den som stack ut mest var Söderhamn, där det går 9,6 arbetslösa per jobb. Det placerar Söderhamn på fjärde sämsta placeringen i hela Sverige.

Med anledning av ovan vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att arbetslösheten i Söderhamn inte ska öka?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:590 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)


Svar på interpellation 2022/23:590 av Jim Svensk Larm (S)
Arbetslösheten i Söderhamn

Jim Svensk Larm har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att arbetslösheten i Söderhamn inte ska öka.

Ansvarsfördelningen för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken bygger på att Arbetsförmedlingen har en stor flexibilitet att anpassa sina insatser och fördela resurser utifrån regionala och lokala behov i Sveriges 290 kommuner.

Regeringens uppgift är att ge förutsättningar att genomföra detta för att tillgodose de arbetssökandens behov och bidra till att möta arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Arbetsförmedlingen har en stor flexibilitet i medelsanvändningen utifrån de mål för verksamheten som regeringen och riksdagen lagt fast.

I vårändringsbudgeten presenterade regeringen en satsning på över 700 miljoner kronor för att skapa 8 350 fler platser inom yrkesutbildningen för vuxna i hela landet. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att öka antalet deltagare i arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning, lönebidrag och andra subventionerade anställningar. Extra medel har tilldelats för att öka antalet praktikplatser.

Samtidigt behövs en tydlig arbetslinje. Partierna i Tidöavtalet har enats om att under mandatperioden genomföra en bidragsreform och sänka skatten på arbetsinkomster, så att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb. Det kommer också att ställas tydligare aktivitetskrav på den som är arbetslös.

Utöver det har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att förbättra den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland arbetslösa. Den som står utan arbete måste vara beredd att omskola sig eller söka jobb i en annan kommun.

Det ska löna sig att gå från bidrag till jobb och ställas höga krav på den som söker jobb kombinerat med att arbetslösa erbjuds rätt stöd och insatser. Det gäller såväl i Söderhamn som i andra kommuner. Jag följer noga utvecklingen på arbetsmarknaden och hur Arbetsförmedlingen genomför sitt uppdrag att tillgodose behoven hos både arbetssökande och arbetsgivare.

Stockholm den 3 maj 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.