Arbetslösas ekonomiska levnadsvillkor

Skriftlig fråga 2022/23:556 av Teresa Carvalho (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-13
Överlämnad
2023-04-14
Anmäld
2023-04-17
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I ett inlägg på Twitter den 13 april skrev arbetsmarknadsminister Johan Pehrson följande: Med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös. Inlägget går inte att tolka på något annat sätt än att statsrådet anser att människor som är arbetslösa i Sverige i dag har det för gott ställt ekonomiskt. 

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Står ministern fast vid sitt uttalande rörande arbetslösas ekonomiska levnadsvillkor, och om svaret är ja, vad anser statsrådet och regeringen är en rimlig ekonomisk ersättningsnivå för den som är arbetslös?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:556 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

2023-04-26 A2023/00578 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till r iksdagen

Svar på fråga 2022/23:556 av Teresa Carvalho (S)

Arbetslösas ekonomiska levnadsvillkor

Teresa Carvalho har frågat mig om jag står fast vid mitt uttalande rörande arbetslösas ekonomiska levnadsvillkor, och om svaret är ja, vad jag och regeringen anser är en rimlig ekonomisk ersättningsnivå för den som är arbetslös.

Arbetslöshetsersättning är en omställningsförsäkring som lämnas under en begränsad tid mellan arbeten. Regeringen har nyligen stärkt skyddet för den som blir arbetslös genom att behålla ersättningsnivåerna på den högre nivå som gällde under pandemin.

Med det sagt är det ingen hemlighet att regeringen avser lägga om arbetsmarknadspolitiken för att fler ska komma i arbete och känna att de bidrar till det gemensamma.

Det ska löna sig mer att gå från bidrag till arbete. Regeringspartierna har därför enats om att under mandatperioden genomföra en stor bidragsreform och sänka skatten på arbete. Det är också viktigt att bryta den passiva långtidsarbetslösheten genom tydliga krav och möjligheter att få insatser som leder till jobb. Insatserna bör handla om utbildning som krävs för att komma in på arbetsmarknaden, svenska språket, högre grad av arbetsplatsnära erfarenhet samt hög och effektiv sökaktivitet.

Tillgången till lediga arbeten skiljer sig åt över landet. Arbetslösa behöver därför, enligt gällande regelverk, vara beredda att flytta dit jobben finns. Arbetsförmedlingen har för 2023 fått i uppdrag att förbättra den yrkesmässiga och geografiska rörligheten bland arbetssökande.

Enligt de senaste siffrorna från SCB har vi 432 000 arbetslösa människor i Sverige. Samtidigt finns det över 200 000 lediga jobb på Platsbanken, och mer än varannan arbetsgivare i offentlig sektor uppger att de upplever brist på arbetskraft. För att motverka detta behövs både utbildningsinsatser – vilket regeringen satsat 719 miljoner kronor på i vårändringsbudgeten – och starkare ekonomiska incitament att arbeta.

Regeringen fortsätter också sitt arbete mot fusk och felaktiga utbetalningar. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppskattar att de totala felaktiga utbetalningarna i arbetslöshetsförsäkringen under 2021 var cirka 564 miljoner kronor (med ett osäkerhetsintervall på 379–770 miljoner kronor). IAF bedömer att över 100 miljoner kronor av de uppskattade felaktiga utbetalningarna är misstänkt avsiktliga fel. Ingen ska kunna få ut mer pengar än den har rätt till.

Det bästa sättet att förbättra den ekonomiska situationen för arbetssökande är om de lyckas få ett jobb att gå till. Det kommer att fortsätta vara min främsta prioritet.

Stockholm den 26 april 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.