Arbetslivskriminalitet

Skriftlig fråga 2022/23:717 av Sofie Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-25
Överlämnad
2023-05-26
Anmäld
2023-05-29
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetslivskriminaliteten härjar i vårt land. Inom bland annat bygg, restaurang, städ, assistans och transport finns det i dag alldeles för många exempel på företag som fuskar, begår brott och utnyttjar människor. Brottslighet kopplat till arbetslivet är ett allvarligt problem som ingen kan blunda för längre. 

Företag som inte följer reglerna genom fusk, regelöverträdelser och brottslighet utsätter arbetarna för bland annat oskäliga arbetsvillkor, arbetsmiljörisker och människoexploatering. De seriösa företagen konkurreras ut samtidigt som samhället och statsfinanserna drabbas genom minskade intäkter via skatter och sociala avgifter.

Vi har den senaste tiden fått nya skräckexempel att förfäras över. I Dalafjällen har både myndigheter och fackförbund genomfört kontroller. En razzia i Sälen resulterade i att arbetare flydde ut i skogen. Det har nyligen rapporterats om misstankar att svartjobbande byggnadsarbetare i Dalarna erbjudits prostituerade som betalning. Arbetslivskriminaliteten kan alltså även verka drivande för människohandel. 

Arbetare får gå på toaletten i hål i marken. Sova på betonggolv med tunna filtar. Om någon skadas eller ställer krav försvinner de snabbt. Människor utnyttjas på vidriga sätt, och välfärdssystem missbrukas. Konkurrensen blir fullständigt orättvis. Det är oacceptabelt att detta pågår, och samhället måste med gemensamma krafter bekämpa dessa avarter till företag. 

Den här typen av kriminalitet är mycket komplex. De kriminella och oseriösa företagen är kreativa i sin utövning, vilket förstås försvårar åtgärder. Detta innebär att det krävs ett intensivt och fokuserat arbete för att åstadkomma någon förbättring. Att i allmänhet inta en negativ ställning räcker inte.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att bekämpa arbetslivskriminaliteten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:717 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:717 av Sofie Eriksson (S)
Arbetslivskriminalitet

Sofie Eriksson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att bekämpa arbetslivskriminaliteten.

Regeringen ser allvarligt på arbetslivskriminaliteten och att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet och snedvrider konkurrensen. Därtill orsakar den bl.a. att arbetskraft utnyttjas på en rad olika sätt. Det är viktigt att bekämpa brott, fusk och missbruk kopplat till arbetsmarknaden och att sanktioner är träffsäkra och effektiva.

Tidöavtalet innebär ett paradigmskifte i synen på hur den organiserade, systemhotande brottsligheten ska bekämpas. Regeringen bedriver en offensiv insats mot arbetslivskriminaliteten och mot den organiserad brottsligheten.

Det pågår stor aktivitet i flera myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. Exempelvis har Upphandlingsmyndigheten fått ett uppdrag i sitt regleringsbrev om att öka upphandlande myndigheters kunskaper om hur det strategiska inköpsarbetet kan bidra till att motverka arbetslivskriminalitet. Inom det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet (A2022/00333), som samordnas av Arbetsmiljöverket, har det etablerats två regionala center mot arbetslivskriminalitet och ytterligare fem etableras under 2023. Under 2022 gjordes fler inspektioner än tidigare år och fler branscher än tidigare har kontrollerats. Skatteverket leder en strategisk grupp bestående av representanter från arbetsmarknadens parter och de samverkande myndigheterna.

Inom den närmaste framtiden kommer flera utredningar att överlämna sina betänkanden, t.ex. Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt (Fi2022:08) och 2022 års skatteförfarandeutredning - åtgärder mot fusk och arbetslivskriminalitet (Fi 2022:16). Vad de olika utredningarna kommer fram till kan komma att ha betydelse för det fortsatta arbetet mot arbetslivskriminalitet. Jag vill slutligen nämna det arbete som Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04) bedriver.

Stockholm den 7 juni 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.