Arbetsgivaravgifternas effekt på företagen

Skriftlig fråga 2015/16:762 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-08
Överlämnad
2016-02-09
Anmäld
2016-02-10
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har höjt arbetsgivaravgiften för personer under 25 år, vilket gör det dyrare för företag att anställa ungdomar. En av effekterna av det är att en del företag anpassar sina nyanställningar eller expansionsplaner efter det nya, högre skattetrycket. Ett exempel på detta är företaget Senzum, som sedan 2007 har anställt många ungdomar. När företaget nu expanderar väljer de att göra det utomlands i stället för i Sverige på grund av de höga kostnaderna för att anställa personal. Det är en oroande utveckling som regeringen borde uppmärksamma om den menar allvar med sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att göra det attraktivt att investera i Sverige så att inte fler företag väljer att göra det i andra länder i stället?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:762 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/01184/KSR

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:762 av Boriana Åberg (M) Arbetsgivaravgifternas effekt på företagen

Boriana Åberg har frågat finansministern vilka åtgärder hon avser vidta för att göra det attraktivt att investera i Sverige så att inte fler företag väljer att göra det i andra länder i stället. Frågan är ställd mot bakgrund av att regeringen höjt arbetsgivaravgiften för personer under 25 år. Frågan har överlämnats till mig.

Analyser och utvärderingar från oberoende aktörer indikerar att de nedsatta socialavgifterna för unga är en dyr reform i förhållandet till antal arbetstillfällen som har skapats. Jag ser därför ingen anledning att i dagsläget göra en förnyad analys av effekterna, när vi nu dessutom ser att ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt. Om man exkluderar heltidsstudenter ligger den på sin lägsta nivå sen 2002.

Regeringen anser att det är angeläget att bedriva en mer aktiv näringspolitik och fokusera på insatser för att ytterligare öka Sveriges attraktionskraft för investeringar och för att Sverige ska bli världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Fokus är därför vår strategi för nyindustrialisering, vår exportstrategi och vår avsikt att göra förändringar för att skapa en effektivare kapitalförsörjning för växande företag. Vi arbetar även för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant när det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att Sverige ska vara ett attraktivt land att investera i.

Regeringen ser med glädje att det görs mer investeringar i Sverige och kommer därför fortsätta att fokusera på en aktiv näringspolitik för att företag ska kunna växa, exportera och anställa fler.

Stockholm den 17 februari 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.