Till innehåll på sidan

Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning

Skriftlig fråga 2015/16:1164 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-28
Överlämnad
2016-04-28
Anmäld
2016-04-29
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I en artikel i Dagens Industri den 27 april 2016 framkommer att felaktiga upphandlingar och bristande planering gör att Arbetsförmedlingen skjuter upp arbetsmarknadsutbildningar för miljardbelopp. Det innebär att utbildningar på många områden där det råder brist på kompetens uteblir. Det kan aldrig accepteras.

Dessvärre är detta inte första gången vi ser problem med Arbetsförmedlingens verksamhet. Riksdagen har bland annat mot den bakgrunden begärt en översyn av verksamheten – något som regeringen ännu inte hörsammat.

Regeringen har minskat styrningen av myndigheten. Jag menar att den strategin inte verkar fungera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: 

 

Hur avser arbetsmarknadsministern att agera med anledning av de misslyckade upphandlingarna av arbetsmarknadsutbildningar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1164 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00971/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1164 av Elisabeth Svantesson (M) Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning

Elisabeth Svantesson har frågat mig hur jag avser att agera med anledning av de misslyckade upphandlingarna av arbetsmarknadsutbildningar.

Jag ser allvarligt på att Arbetsförmedlingen i sina upphandlingsförfaranden inte i tillräckligt hög utsträckning har lyckats möta behoven av arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildning förväntas bidra till matchning av arbetssökande mot lediga jobb hos arbetsgivare. Det är även allvarligt att inte fler får arbete efter en arbetsmarknadsutbildning. Jag har därför självklart tagit kontakt med Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och diskuterat de uppkomna problemen.

Riksrevisionen lämnade i en granskningsrapport i slutet av 2015 rekommendationer till Arbetsförmedlingen som rör hur upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning kan utvecklas. Regeringen menar att Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete inom området arbetsmarknadsutbildning. Regeringen betonar värdet av att myndigheten, i möjligaste mån, tar tillvara den effektiviseringspotential som Riksrevisionen identifierat när det gäller behovsanalyser i samband med upphandlingar. Regeringen kommer noga att följa Arbetsförmedlingens fortsatta arbete, inte minst i fråga om hur resultaten efter genomförd arbetsmarknadsutbildning utvecklas. Regeringen har lämnat sin bedömning på Riksrevisionens granskningsrapport till riksdagen, som nu behandlar frågan.

Stockholm den 11 maj 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.