Arbetsförmedlingens bedömning av RUT-avdraget

Skriftlig fråga 2015/16:737 av Erik Ullenhag (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Arbetsförmedlingen menar att det vore önskvärt om taket för RUT-avdraget återställdes till tidigare nivåer. Myndigheten menar att RUT-avdrag kan bidra till att förbättra arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I ett tidigare remissvar har myndigheten pekat på att den då föreslagna och nu genomförda sänkningen av taket riskerar att leda till ökad långtidsarbetslöshet.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är följande:

 

Varför menar ministern att myndigheten har fel?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:737 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00374/SE

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:737 av Erik Ullenhag (L) Arbetsförmedlingens bedömning av RUT-avdraget

Erik Ullenhag har frågat mig varför jag menar att Arbetsförmedlingen har fel i sin bedömning av RUT-avdraget.

Jag delar Arbetsförmedlingens uppfattning att RUT-avdraget kan bidra med arbetstillfällen för personer med relativt svag anknytning till arbetsmarknaden. Motiven bakom förändringarna av RUT-avdraget som trädde i kraft den 1 januari 2016 är att RUT-avdraget ska riktas mer mot vanliga hushåll. Det är viktigt för skattesystemets legitimitet att skattepolitiken upplevs som rättvis. Förändringarna bedöms inte innebära någon skillnad för de allra flesta som i dag gör RUT-avdrag och därmed inte heller för sysselsättningen i branschen. Detta gäller även med de föreslagna utvidgningarna av RUT-avdraget då ytterst få användare av RUT-avdraget gör avdrag för så pass höga belopp som 25 000 kronor.

Stockholm den 10 februari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.