Arbete i väntan på läkarlegitimation

Skriftlig fråga 2015/16:815 av Jenny Petersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-16
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I Sverige har vi fortfarande stora brister inom hela vårdsektorn. Vårt samhälle förändras, och det behöver rimligtvis inte vara så att vare sig den som ger vård eller tar emot vård i dag har svenska som modersmål. Samtidigt förvägrar Kommunal nyanlända läkare att arbeta som undersköterskor under tiden som de väntar på att få sin svenska läkarlegitimation.

I dag är det viktigt med kreativa lösningar. Det är angeläget att ge nya läkare möjligheten att fungera väl i samspel med alla vårdens grupper och samtidigt träna språket och iaktta jämställdheten, arbetsmiljön samt den samverkan som finns i Sverige mellan olika yrkesgrupper – allt detta är viktiga bitar att ta med sig in i ett svenskt yrkesliv. I dag är det många svenska läkarstudenter som arbetar som undersköterskor vid sidan av sin utbildning, vilket vi inte ser som något besvärande.

Långa väntetider och brister i tillgänglighet är alltjämt hälso- och sjukvårdens största utmaning, tillsammans med ett stort och växande behov av nya medarbetare.

Med tanke på såväl människors väntan på vård som människors väntan på att kunna ge vård är det ett slöseri om vårdpersonal inte ges möjlighet att arbeta inom sin bransch, oavsett temporär titel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vad gör ministern och regeringen för att det ska bli lättare för nyanlända läkare att komma in på den svenska arbetsmarknaden i väntan på svensk legitimation?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:815 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00345/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:815 av Jenny Petersson (M) Arbete i väntan på läkarlegitimation

Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen gör för att det ska bli lättare för nyanlända läkare att komma in på den svenska arbetsmarknaden i väntan på svensk legitimation.

Att varaktigt minska arbetslösheten och att öka sysselsättningen är en av regeringens viktigaste uppgifter. Regeringens samtal med arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter för att skapa så kallade snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända inom etableringsuppdraget har lett till att flera snabbspår såsom kockar, styckare/slaktare, lärare och förskolelärare nu har presenterats och fler är på gång. Dessutom har arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen tagit fram snabbspår för de 21 reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena.

Vad beträffar den händelse kring nyanlända läkare som Jenny Petersson hänvisar till utgår jag från att landstingets vilja är att dessa personer så snart som möjligt ska komma ut i arbete som läkare. I maj 2015 beslutade regeringen att tillskjuta medel samt gav Socialstyrelsen i uppdrag att korta handläggningstiderna för validering av utländsk sjukvårdspersonals legitimationer. Socialstyrelsen har även fått ökade resurser för validering av utländsk utbildning inom hälso- och sjukvården med 65 miljoner för 2016 och 42 miljoner kronor per år från 2017.

Stockholm den 24 februari 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.