Apotekarkajen i Slite

Skriftlig fråga 2015/16:826 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-18
Överlämnad
2016-02-19
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Som svar på en fråga från undertecknad gällande förberedd förstörelse av den så kallade Apotekarkajen i Slite svarade försvarsministern den 20 november 2015 att det är Försvarsmakten som svarar för nödvändiga förberedelser.

Enligt förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring, 9 § första stycket sista meningen, ska Försvarsmakten efter hörande av berörda myndigheter planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

 

Vilka åtgärder är försvarsminister Peter Hultqvist beredd att vidta för att Försvarsmakten ska hörsamma denna sin skyldighet i fråga om Apotekarkajen i Slite?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:826 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00248/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:826 av Allan Widman (L) Apotekarkajen i Slite

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag som försvarsminister är beredd att vidta för att Försvarsmakten ska hörsamma sin skyldighet att förbereda förstörelse i fråga om apotekarkajen i Slite.

Den 25 november 2015 svarade jag på riksdagsfråga 2015/16:340 av Allan Widman om vilka åtgärder jag som försvarsministern var beredd att vidta för att Apotekarkajen förbereds för snabb och enkel förstöring.

Jag svarade då och jag svarar nu att Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige och främja svensk säkerhet.

Frågor om förstöring i händelse av krig eller krigsfara är reglerade genom lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring och förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring. Av förordningen framgår att Försvarsmakten efter hörande av berörda myndigheter ska planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

Försvarsmakten har att vidta nödvändiga förberedelser, något jag har fullt förtroende för att myndigheten gör.

Stockholm den 2 mars 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.