Antibiotikaresistenta bakterier i svenska kycklingar

Skriftlig fråga 2015/16:534 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-18
Överlämnad
2015-12-20
Sista svarsdatum
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I SVT:s Dokument inifrån den 17 december konstateras att så mycket som var tredje av de svenska broilerkycklingarna kan bära på antibiotikaresistenta bakterier som kan spridas till människor. Dessutom vet vi sedan tidigare att kycklingarna ofta lider av benskörhet och andra problem. Det är den extremt intensiva och toppstyrda produktionen och avelssystemet som är grunden till dessa problem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Tänker statsrådet vidta åtgärder för att göra kycklinguppfödningen mindre toppstyrd och centraliserad samt mer skonsam för djuren, och i så fall vilka åtgärder?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:534 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/09040/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:534 av Jens Holm (V) Antibiotikaresistenta bakterier i svenska kycklingar

Jens Holm har frågat mig om jag tänker vidta åtgärder för att göra

kycklinguppfödningen mindre toppstyrd och centraliserad samt mer skonsam för djuren, och i så fall vilka åtgärder.

Hur kycklingbranschen i Sverige styrs är en fråga för näringen och ingenting som jag kan påverka. Att djurhållningen ska vara skonsam för djuren är en viktig fråga för regeringen. Tydliga regler finns i svensk djurskyddslagstiftning för att skydda djuren mot sjukdom och onödigt lidande. Djurskyddsutredningen (SOU 2011:75) har föreslagit ett stort antal åtgärder för att förbättra djurskyddet. Dessa bereds för närvarande i regeringskansliet och under 2016 avser regeringen att lämna en

proposition om en ny djurskyddslag till riksdagen.

Stockholm den 12 januari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.