Antalet poliser per capita

Skriftlig fråga 2020/21:1545 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-01-29
Överlämnad
2021-01-29
Anmäld
2021-02-02
Svarsdatum
2021-02-10
Sista svarsdatum
2021-02-10
Besvarad
2021-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I svar på både skriftliga frågor och frågor i riksdagens kammare har regeringsföreträdare gång på gång svarat frågeställare som undrat vad regeringen egentligen gör för att bekämpa den eskalerande brottsligheten i landet med att regeringen satsar på fler poliser. I ett pressmeddelande säger statsrådet Mikael Damberg följande: ”Det här är all time high för både antalet poliser och civilanställda, aldrig tidigare har Sverige haft så många poliser. Under 2020 har antalet ökat i samtliga polisregioner.”

Att regeringen slår sig för bröstet och ständigt hänvisar till att regeringen minsann har ökat antalet poliser i landet som aldrig förr när frågor ställs om hur regeringen avser att bekämpa brottsligheten är dock en sanning med modifikation. Polisen har visserligen aldrig haft så många anställda i faktiska antal. Men räknar man per 100 000 invånare blir bilden en annan. I november 2020 hade Sverige en folkmängd på 10 380 245, enligt SCB. Det ger en polistäthet på cirka 201 per 100 000 invånare. Det är färre per capita än man hade under toppnoteringen 2010 då Sverige hade 216 poliser per 100 000 invånare och lika många som man hade när omorganisationen genomfördes 2015.

Tidningen Bulletin rapporterar att statistik från Eurostat räknat på åren 2016–2018 visar att Sverige har den tredje sämsta polistätheten i EU. Bara Danmark och Finland har en lägre med 190 respektive 140 poliser per 100 000 invånare. I Tyskland är polistätheten per 100 000 invånare 300, i Frankrike 320 och i Spanien 360, visar statistiken.

Samtidigt sticker Sverige ut i Västeuropa beträffande antalet skjutningar och sprängdåd. Detta gäller särskilt i fråga om unga gärningspersoner mellan 15 och 29 år, framhöll kriminologen Ardavan Khoshnood i nyhetsprogrammet Aktuellt i november 2019 enligt Bulletin.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Varför är statsrådet inte ärlig och redovisar att Sverige i dag inte har fler poliser per capita än man hade vid omorganiseringen 2015, och vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att öka antalet poliser per capita?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1545 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/ 00 399 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1545 av Björn Söder (SD) Antalet poliser per capita

Björn Söder har frågat mig varför jag inte är ärlig och redovisar att Sverige i dag inte har fler poliser per capita än man hade vid omorganiseringen 2015 och vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka antalet poliser per capita.

Att bygga ut Polismyndigheten är ett av regeringens viktigaste uppdrag. Därför har vi under mandatperioden kraftigt ökat myndighetens anslag, startat två nya polisutbildningar, initierat en ny, snabbare antagningsprocess till utbildningen och arbetat för att öka attraktiviteten i polisyrket. Målet är att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda år 2024 än vad vi hade vid ingången av 2016. Enligt Polismyndighetens prognos kommer målet att nås och antalet poliser per capita kommer 2024 att vara högre än 2010.

För att öka antalet poliser är det viktigt att öka attraktiviteten i en anställning vid Polismyndigheten. Därför har satsningar gjorts på att förbättra arbetsvillkoren för polisyrket. Sedan 2015 har polisernas genomsnittliga grundlön ökat med omkring 5 000 kronor per månad. Vidare har ingångslönerna höjts med drygt 5 800 kronor de senaste åren, även andra villkor som ersättning för arbete på kvällar och nätter har ökat. Detta har gett effekt. Under mandatperioden har söktrycket till polisutbildningen nått rekordnivåer, allt färre poliser slutar och mer än var fjärde polis som har slutat har återanställts

De senaste årens ökning av nyexaminerade poliser har varit nödvändig för att ta igen det underskott av poliser som den tidigare borgerliga regeringen skapade när de skar ner på polisutbildningen. Med en ökande befolkning behöver vi behålla och öka på polistätheten i landet.

Utbyggnaden av Polismyndigheten är en central del i arbetet för ett tryggare Sverige och regeringen gör en historisk satsning på myndigheten. Vid årsskiftet visade statistiken att det aldrig tidigare har funnits så många poliser och civilanställda i Polismyndigheten. Siffrorna visar också att antalet poliser har ökat under 2020 i samtliga polisregioner i landet. Det här är en positiv utveckling som jag och regeringen arbetar hårt för att säkerställa även framöver.


Stockholm den 10 februari 2021


Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.