Antalet aborter i världen

Skriftlig fråga 2020/21:1292 av Björn Söder (SD)

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad
2021-01-15
Överlämnad
2021-01-16
Anmäld
2021-01-19
Återtagen
2021-01-21
Sista svarsdatum
2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Tidningen Världen Idag rapporterar i dag, den 15 januari 2021, om att den vanligaste dödsorsaken på jorden under 2020 var abort. Totalt 42 miljoner ofödda dödades i aborter, enligt Worldometer, vilket kan jämföras med den näst vanligaste dödsorsaken, smittsamma sjukdomar, som skördade 13 miljoner människoliv och 1,8 miljoner som under förra året dog i covid-19.

Worldometer redovisar statistik i realtid och visar att det hittills i år utförts nästan 900 000 aborter.

Worldometer skriver på sin hemsida om abort att det enligt WHO varje år runt om i världen sker uppskattningsvis 40-50 miljoner aborter.

Men i sitt faktablad om osäkra aborter från den 25 september förra året skriver WHO att det mellan år 2015 och 2019 i genomsnitt utfördes 73,3 miljoner aborter om året runt om i världen.

Samma siffra anger Guttmacher Institute, som beskriver sig som ledande i USA och världen när det handlar om att främja sexuella och reproduktiva rättigheter.

Tidskriften The Lancet, å andra sidan, skriver i en artikel från 2017, att det skedde 55,7 miljoner aborter årligen mellan 2010 och 2014.

Sverige brukar framhäva sitt internationella arbete gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I det arbetet brukar fokus ligga på kvinnors rätt till abort. Sällan – eller aldrig – framhålls barnens rätt till liv. Med ett skevt fokus riskerar abort att bli ett slags preventivmedel där ingen hänsyn tas till de ofödda barnens rättigheter.

Av denna anledning vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin, som efter Peter Erikssons avgång tagit över ansvaret för internationellt utvecklingssamarbete:

 

Avser ministern att verka för att få ned antalet aborter i världen, och i så fall på vilket sätt?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.