Antal personer i snabbspår

Skriftlig fråga 2015/16:813 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-16
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller integrationen av nyanlända. För att möta dem är utbildningsinsatser centrala, men det behövs också fler jobb som inte kräver högre utbildning. Dessutom har snabbspår initierats som kan vara en väg in på arbetsmarknaden.

Snabbspår finns för skynda på validering och inträde på arbetsmarknaden i ett antal yrken. Processer är sedan en tid igång när det gäller bland annat kockar, kallskänkor, styckare, slaktare, förskollärare, apotekare och lärare till grundskolan. Det är dock i nuläget svårt att få en bild av hur omfattande resultaten av denna satsning kommer att bli. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsministern:

 

Hur många personer bedömer arbetsmarknadsministern att respektive snabbspår kommer att omfatta år 2016, år 2017 och år 2018?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:813 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00343/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:813 av Elisabeth Svantesson (M) Antal personer i snabbspår

Elisabeth Svantesson har frågat mig om hur många personer jag bedömer att respektive snabbspår kommer att omfatta år 2016, år 2017 och år 2018.

Regeringen har tagit initiativ till snabbspåren för att nyanlända snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetens-försörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är märkligt att detta inte har gjorts tidigare.

Antalet personer inom snabbspåren de kommande åren påverkas av flera faktorer. En av dem är antalet personer i etableringsuppdraget med en tidigare yrkesbakgrund inom ett bristyrke. Av de i arbetsför ålder som idag väntar på asyl har vi inte någon samlad bild av antalet läkare, lärare och kockar, för att nämna några av de snabbspår som nu är igång. Men när kompetenskartläggningarna är genomförda, och när de har fått ett uppehållstillstånd, kommer de exempelvis erbjudas en kompletterande kurs på en högskola parallellt med att de läser yrkessvenska och gör praktik. Andra faktorer som också påverkar antalet personer inom snabbspåren är antalet utbildnings-och praktikplatser, vilka Arbetsförmedlingen och berörda lärosäten samt parterna för en dialog om.

Min ambition är att samtliga nyanlända som har erfarenheter och kompetens inom bristyrken ska ges möjlighet att få sina dokument bedömda, komplettera sin tidigare yrkeskunskap och läsa anpassad yrkessvenska för att så snabbt som möjligt börja jobba. Allt annat är slöseri både för individerna och för samhället.

Stockholm den 24 februari 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.