Anklagelser om övergrepp av peshmerga i Irak

Skriftlig fråga 2015/16:664 av Hans Linde (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-21
Överlämnad
2016-01-22
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 20 januari släppte Amnesty International en omfattande rapport om situationen i Norra Irak/Irakiska Kurdistan. I rapporten Banished and dispossessed: Forced displacement and deliberate destruction in northern Iraq riktas kritik mot framför allt peshmergastyrkor från Kurdistans regionala regering KRG.

Enligt rapporten har peshmerga schaktat bort, sprängt och bränt ned tusentals hem i områden som man erövrat från Daish i Ninewa, Kirkuk and Diyala med syfte att fördriva arabiska samhällen eller för att förhindra att araber återvänder till områdena. Enligt Amnesty sker en tvångsförflyttning av civila som skulle kunna vara ett krigsbrott. KRG har tillbakavisat anklagelserna.

Sedan 2015 deltar Sverige med 35 personer i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Det svenska bidraget är inriktat på utbildning av just peshmergastyrkor från KRG.

Amnestys rapport berör händelser som inträffade innan den svenska insatsen inleddes. Men det är viktigt att Sverige nu säkerställer att anklagelserna utreds, att man lyfter de allvarliga anklagelserna i dialogen med KRG och försäkrar sig om att de styrkor som Sverige utbildar inte på något sätt bidrar till brott mot krigets lagar.

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att säkerställa att de styrkor som Sverige utbildar i Irak respekterar krigets lagar och de mänskliga rättigheterna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:664 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:664 av Hans Linde (V) Anklagelser om övergrepp av peshmerga i Irak och 2015/16:676 av Kerstin Lundgren (C) Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa att de styrkor som Sverige utbildar i Irak respekterar krigets lagar och de mänskliga rättigheterna. Vidare har Kerstin Lundgren frågat mig hur jag avser att försäkra mig om att ingen hjälp som Sverige bistår med till KRG på något sätt underblåser liknande övergrepp så som nu rapporterats av Amnesty International. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Först och främst vill jag betona med vilket allvar regeringen ser på de observationer rapporten från Amnesty gör och att Sverige följer upp dessa. Kampen mot terrorism måste utan undantag respektera folkrätten och de mänskliga rättigheterna. En rapport från FN-missionen i Irak (UNAMI) som publicerades den 19 januari pekar på att övergrepp begås av många parter i konflikten. För att kunna få till stånd en varaktig fred och eliminera grogrund för misstro och hat samt möjliggöra långsiktig utveckling i regionen är det viktigt att påstådda övergrepp utreds och att förövarna ställs inför rätta.

Debatten i riksdagen den 26 januari visade att det råder bred enighet kring vilket hot Isil/Daesh utgör och att denna terroristorganisation måste bekämpas. Sverige tar sitt ansvar i denna kamp. Det svenska stödet till kampen mot Daesh i Irak vilar på tre ben; stöd till en långsiktig politisk lösning, humanitärt och utvecklingsbistånd samt militärt stöd till den internationella koalitionen mot Daesh.

Det politiska stödet inkluderar en dialog med företrädare för den irakiska regeringen i Bagdad såväl som företrädare för det kurdiska självstyret i Erbil. I denna dialog är budskapet tydligt avseende de förväntningar som Sverige har vad gäller efterlevnad av skyddet av mänskliga rättigheter och av internationell humanitär rätt och att det inom kampen mot Daesh är en förutsättning för det svenska militära stödet. Sverige tolererar inte att allvarliga övergrepp begås i kampen mot Daesh!

Sverige är – och ska fortsätta att vara - en aktiv part i den internationella koalitionen mot Daesh. Sedan augusti 2015 finns svenska militära utbildare på plats i norra Irak för att utbilda lokala förband. Vid min och försvarsministerns gemensamma resa till Irak i höstas besökte vi bland annat den svenska militära kontingenten. Det svenska förbandet har ett viktigt uppdrag i att träna de lokala försvarsstyrkorna. Förbandet har som en av sina uppgifter att utbilda de lokala försvarsstyrkorna i internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Vidare finns tydliga rutiner för att rapportera eventuella övergrepp såväl inom koalitionen som till Försvarsmakten i Sverige skulle sådana bevittnas. De svenska militära utbildarna är väl förberedda för den svåra uppgift de av regering och riksdag är satta att utföra.

Stockholm den 3 februari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.