Ambassaden i Hanoi

Skriftlig fråga 2015/16:834 av Karin Enström (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-19
Överlämnad
2016-02-20
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Statens fastighetsverk har i samråd med fastighets- och logistikenheten på UD beslutat att ambassaden i Hanoi ska lämna de lokaler den haft sedan 1980 och fått hyra på mycket förmånliga villkor. Ambassaden ligger mycket bra till, är välkänd och viktig för de bilaterala relationerna mellan Sverige och Vietnam, är till förmån för Sverige och är handelsfrämjande i ordets vidaste mening. Ambassaden har också utnyttjats maximalt för olika former av möten och tillställningar. 

Min fråga till utrikesminister Wallström är följande

 

Vad är anledningen till att ambassaden ska flyttas, och vilka konsekvenser får det för ambassadens verksamhet i Hanoi samt för de bilaterala kontakterna mellan Sverige och Vietnam?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:834 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:834 av Karin Enström (M) Ambassaden i Hanoi

Karin Enström har frågat mig om anledningen till att ambassaden i Hanoi ska flyttas och vilka konsekvenser det får för ambassadens samt för de bilaterala kontakterna mellan Sverige och Vietnam.

Den nuvarande ambassadanläggningen i Hanoi, för vilken UD betalar marknadshyra, har varit en stor tillgång för Sveriges arbete i Vietnam under många år. Under senare år har ambassadens personal minskat

i antal och verksamheten har delvis fått en annan inriktning efter att utvecklingssamarbetet fasats ut. Utbudet av lokaler har ökat och levnadsförhållandena i Hanoi förändrats. Till bilden hör att den nuvarande ambassadanläggningens skick är sådant att nybyggnation

i princip krävs.

Mot denna bakgrund har det bedömts ändamålsenligt att flytta ambassadkansliet till en modern kontorsbyggnad och hyra personalbostäder separat. De nya lokalerna är dessutom mer kostnadseffektiva jämfört med dagens.

Ambassadens omfattande verksamhet, inte minst inom främjandet, kommer att fortsätta och visar på den vikt som Sverige fäster vid förbindelserna med Vietnam. De nya lokalerna ska erbjuda det stöd

som verksamheten kräver.

Stockholm den 2 mars 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.