Alkoholkonsumtion i tv

Skriftlig fråga 2015/16:1134 av Catharina Bråkenhielm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-21
Överlämnad
2016-04-22
Anmäld
2016-04-26
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Dagligen ser vi hur alkohol och alkoholkonsumtion glorifieras i de licensfinansierade SVT-kanalerna.

Till exempel skildrar programmet Vem bor här ingående hur det dricks starköl hemma hos folk, och som avslutning skålas det i champagne för att fira segraren.

Fram till 2003 var all form av alkoholreklam förbjuden i Sverige, men i och med Marknadsdomstolens avgörande i det så kallade Gourmetmålet är det i dag tillåtet att göra reklam. All alkoholreklam i Sverige måste däremot iaktta särskild måttfullhet och får inte rikta sig till ungdomar under 25 år. Detsamma borde gälla all exponering av alkohol i public service.

Genom att så ofta och tydligt visa och glorifiera alkoholkonsumtion i SVT bidrar public service till att normalisera det myckna drickandet.

Självklart ska inte vi politiker lägga oss i SVT:s programinnehåll, men den här utvecklingen går stick i stäv med vår politik. Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vad gör ministern för att motverka ovan beskrivna utveckling?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1134 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/01014/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1134 av Catharina Bråkenhielm (S) Alkoholkonsumtion i tv

Catharina Bråkenhielm har frågat mig vad jag gör för att motverka glorifieringen av alkohol och alkoholkonsumtion i SVT.

Reklam för alkoholdrycker i tv är förbjudet enligt alkohollagen.

Enligt radio- och tv-lagen får det inte förekomma produktplacering av alkoholdrycker i tv-program. Program får inte heller sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker.

I SVT:s sändningstillstånd finns villkor om att programbolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens utformning samt tiden för sändning av programmen (genomslagskraftsbestämmelsen).

När ett program har sänts kan granskningsnämnden för radio och tv med tillämpning av genomslagskraftsbestämmelsen pröva i efterhand hur konsumtionen av alkohol speglats i programmet. Enligt nämndens praxis innebär genomlagskraftsbestämmelsen ett krav på varsamhet vid speglingen av bruket av alkohol, tobak och narkotika.

Jag delar Catharina Bråkenhielm uppfattning att vi politiker inte ska lägga oss i SVT:s programinnehåll. Det är granskningsnämndens uppgift att övervaka hur SVT efterlever de villkor som gäller för sändningarna.

Stockholm den 4 maj 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.