Alkobommar i svenska hamnar

Skriftlig fråga 2015/16:714 av Erik Andersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-29
Överlämnad
2016-02-01
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 16 mars 2015 skrev infrastrukturministern under en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken Alkobommarna är här för att stanna. I artikeln skriver statsrådet och Karin Svensson Smith (MP) att den försöksverksamhet med alkobommar i Göteborg och Stockholm som genomförts haft mycket god effekt. Sedan dess har jag dock inte sett eller hört talas om några alkobommar i svenska hamnar.

Dessutom skriver statsrådet att alkobommarna kommer att hjälpa regeringen att nå sitt mål om att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det är givetvis glädjande att infrastrukturministern tar hänsyn till jobbskapande effekter av regeringens förslag, så som statsminister Stefan Löfven en gång lovade skulle ske. Av artikeln framgår dock inte något om vilka beräkningar som gjorts på av sysselsättningseffekterna av just alkobommar.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson när vi kan förvänta oss att alkobommarna kommer på plats och hur många arbetstillfällen regeringen beräknar att alkobommarna kommer att bidra till före år 2020.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:714 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00848/MRT

och N2016/00892/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:714 av Erik Andersson (M) Alkobommar i svenska hamnar samt fråga 2015/16:732 av Gunilla Nordgren (M) om Alkobommar i våra hamnar

Erik Andersson har frågat mig när vi kan förvänta oss att alkobommar kommer på plats och hur många arbetstillfällen regeringen beräknar att alkobommarna kommer att bidra till före år 2020. Gunilla Nordgren har frågat mig om jag avser följa riksdagens beslut om att sätta upp alkobommar i landets hamnar för att minska antalet berusade förare ute på våra svenska vägar.

Sverige befinner sig i framkant internationellt när det gäller trafiksäkerhet. Detta tack vare att vi sedan snart tjugo år tillbaka jobbar med Nollvisionen i trafiksäkerhetsarbetet. Många svenska företag utvecklar trafiksäkerhetrelaterade produkter och tjänster med en stor exportpotential. Det är viktigt att vi främjar detta, bland annat genom att ständigt utvärdera och pröva nya metoder och arbetssätt. Ett bra innovationsklimat ger i sin tur möjligheter för företag att växa och skapar fler jobb. Hur många jobb en enskild innovation kan ge på sikt är dock inte möjligt att säga i ett inledande skede.

Regeringen vill intensifiera arbetet för en trygg och säker vägtrafik. En viktig del i detta är att förebygga och förhindra rattfylleri. En ny, smart lösning som har testats på försök är alkobommar i färjehamnar. Efter ett regeringsuppdrag har Trafikverket i slutet av 2015 lämnat in en rapport om möjligheterna att införa alkobommar i vissa hamnar. I detta arbete har Trafikverket samarbetat med en rad aktörer på området, bland andra Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen, för att få en bred bild av hur resurserna för kontroll i hamnarna kan användas på ett smart sätt.

Min utgångspunkt är att alkobommar är en intressant möjlighet för att förhindra rattfylleri från färjetrafiken och på så sätt öka trafiksäkerheten. Det kan även vara ett sätt att verka för en mer hållbar utveckling inom den tunga trafiken. Vi måste nu i samarbete med myndigheterna och andra nyckelaktörer finna bra lösningar för att ytterligare minska rattfylleriet.

Stockholm den 10 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.