Till innehåll på sidan

Uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad – statens insatser för en effektiv hantering

Riksrevisionens granskningsrapport 2023:11

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

4

1

Inledning

7

1.1

Motiv till granskning

7

1.2

Övergripande revisionsfråga och avgränsningar

9

1.3

Bedömningsgrunder

9

1.4

Metod och genomförande

13

1.5

Rapportens disposition

14

2

Styrmedel för cirkulär ekonomi och återvinning

15

2.1

Cirkulär ekonomi och avfallshierarkin

15

2.2

Solcellspaneler och vindturbinblad – konstruktion och nuvarande

återvinningsmöjligheter

18

2.3

Statliga styrmedel under solcellspanelers och vindturbinblads

livscykel

20

3

Hanteringen av uttjänta solcellspaneler

24

3.1

Nuvarande och framtida mängder uttjänta solcellspaneler

25

3.2

Utformningen av styrmedel för effektiv hantering av uttjänta

solcellspaneler

27

3.3

Underlag

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.