Till innehåll på sidan

Statens servicecenter – Har administrationen blivit effektivare?

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:19

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

5

1

Inledning

8

1.1

Bakgrund och motiv

8

1.2

Syfte och utgångspunkter

9

1.3

Avgränsningar

10

1.4

Metod och disposition

10

2

Bildandet av Statens servicecenter

12

2.1

Många utredningar förberedde servicecentret

12

2.2

Både sänkta kostnader och ökad kvalitet skulle uppnås

13

2.3

Servicecentertanken bygger på standardiserade tjänster

14

2.4

Regeringen har höjt anslutningsmålet och skjutit upp självfinansieringen

16

3

Hur har det gått för Statens servicecenter?

18

3.1

SSC har uppnått anslutningsmålen men gått med underskott

18

3.2

En majoritet är nöjda men få myndigheter upplever effektivitetsvinster

23

3.3

Sammanfattande iakttagelser

28

4

Vilka

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.