Till innehåll på sidan

Statens insatser för riskkapitalförsörjning - i senaste laget

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:1

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

9

1

Introduktion

13

1.1

Motiv

13

1.2

Syfte

13

1.3

Avgränsningar

14

1.4

Utgångspunkter

14

1.
5

Genomförande

15

2

Vad är riskkapital och varför behövs det?

17

2.1

Definitioner

17

2.2

Statligt riskkapital

18

2.3

Efterfrågan på kapital

20

2.4

Utbud av privat och offentligt kapital

22

2.5

Sammanfattande iakttagelser

26

3

Det statliga systemet för riskkapitalförsörjning

29

3.1

Almi Företagspartner AB

31

3.2

Fouriertransform AB

33

3.3

Inlandsinnovation AB

35

3.4

Sjätte
AP-fonden

37

3.5

Stiftelsen Industrifonden

38

3.6

Stiftelsen Norrlandsfonden

40

3.7

Universitetens holdingbolag och investeringsfonder

41

3.8

Sammanfattande

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.