Till innehåll på sidan

Samhalls samhällsuppdrag – styrning och organisation i behov av förändring

Riksrevisionens granskningsrapport 2023:14

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

4

1

Inledning

9

1.1

Motiv till granskning

9

1.2

Övergripande revisionsfråga och avgränsningar

11

1.3

Övergripande bedömningsgrunder

11

1.4

Metod och genomförande

12

2

Arbetsförmedlingens och Samhalls uppdrag för funktionsnedsatta

med nedsatt arbetsförmåga

14

2.1

Arbetsförmedlingens uppdrag för arbetssökande med

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

14

2.2

Samhalls arbetsmarknadspolitiska uppdrag och verksamhet

16

2.3

Samhalls styrning och organisation

21

2.4

Regeringens styrning av Samhall

22

3

Samhalls arbete för att utveckla de anställda i meningsfulla jobb

26

3.1

Bedömningsgrunder

26

3.2

Samhall erbjuder meningsfulla arbeten men viss

undersysselsättning

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.