Till innehåll på sidan

Reduktionsplikten – risker för genomförande och effektivitet

Riksrevisionens granskningsrapport 2023:13

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

5

1

Inledning

9

1.1

Motiv till granskning

9

1.2

Övergripande revisionsfråga och avgränsningar

9

1.3

Bedömningsgrunder

10

1.4

Metod och genomförande

15

2

Bakgrund

17

2.1

Reduktionsplikten främjar biodrivmedel med låga

växthusgasutsläpp – utan krav på EU:s godkännande

17

2.2

Reduktionspliktens utformning

18

2.3

Hållbara biodrivmedel

19

2.4

EU:s och andra länders styrning har stor betydelse för

biodrivmedelsmarknader

21

2.5

Inom reduktionsplikten används främst importerad HVO

tillverkad av animaliska fetter

23

3

Reduktionspliktens kostnadseffektivitet

25

3.1

Reduktionsplikten kan bidra kostnadseffektivt, men medför även

risk för negativa konsekvenser

26

3.2

För

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.