Till innehåll på sidan

På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer

Riksrevisionens granskningsrapport 2022:15

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

4

1

Inledning

7

1.1

Motiv till granskning

7

1.2

Övergripande revisionsfråga och avgränsningar

8

1.3

Bedömningsgrunder

9

1.4

Metod och genomförande

11

2

Reformers väg in i budgetprocessen

18

2.1

Alla reformer måste hanteras i budgetprocessen

18

2.2

Det tar tid att bereda nya reformer

19

2.3

Resurstilldelning först, sedan beslutsunderlag

20

2.4

Reformer kommer in i budgetprocessen på olika sätt

22

3

Reformförslagen kan beskrivas bättre

23

3.1

Ofta översiktlig beskrivning av samhällsproblemen

23

3.2

Sparsamt med alternativa resonemang

25

3.3

En majoritet av konsekvensanalyserna får godkänt

27

3.4

Tydlig beskrivning av mål och effekter saknas ofta

29

3.5

Kostnader

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.