Till innehåll på sidan

Behövs myndigheternas delårsrapporter? – Nytta och kostnader

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:16

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

5

1

Inledning

8

1.1

Bakgrund och motiv till granskning

8

1.2

Syfte och granskningsfrågor

8

1.3

Avgränsningar

9

1.4

Metod

9

1.5

Utgångspunkt i granskningen

10

2

Tidigare utredningar

11

2.1

Arbetsgrupp väckte frågan om behovet av delårsrapporter 2002

11

2.2

ESV förordade att avskaffa kravet om delårsrapporter 2003

11

2.3

Samtliga myndigheter ville avskaffa kravet i
ESV-rapport
från 2006

12

3

Hur används delårsrapporterna och vad kostar de?

13

3.1

Regeringen och ESV har viss nytta

13

3.2

Myndigheternas nytta är begränsad i förhållande till nedlagda resurser

15

3.3

Riksrevisionen ser liten nytta av delårsrapporten för uttalandet om

årsredovisningen

19

3.4

Den

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.