Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:42

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2011/12:42

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU16 Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 november 2011

Liselott Hagberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.