Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:276

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2011/12:276

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.