Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:352

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2009/10:352

Regeringen

Jordbruksdepartementet1

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU28 Gränser i skog får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:351 till Miljödepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.