Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:289

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2009/10:289

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU18 Värdigt liv i äldreomsorgen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.