Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:127

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC

Riksdagsskrivelse

2008/09:127

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:128 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.