Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:8

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2007/08:8

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2007/08:TU2 En effektivare lag om elektronisk kommunikation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-10-31

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.