Riksdagsskrivelse 2023/24:20

Riksdagsskrivelse 2023/24:20

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2023/24:20

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2023/24:JuU2 Ekonomiska sanktioner mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 november 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.