Riksdagsskrivelse 2022/23:94

Riksdagsskrivelse 2022/23:94

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:94

 

 

 

Regeringen

Utrikesdepartementet[1]

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

[1] Riksdagsskrivelse 2022/23:95 till Riksdagsstyrelsen

  Riksdagsskrivelse 2022/23:96 till Riksrevisionen

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.