Riksdagsskrivelse 2022/23:83

Riksdagsskrivelse 2022/23:83

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:83

 

 

 

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2022/23:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.