Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2022/23:52

Riksdagsskrivelse 2022/23:52

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:52

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet[1]

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU11 Höständringsbudget för 2022 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:53 till Justitiedepartementet 

  Riksdagsskrivelse 2021/22:54 till Utrikesdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:55 till Socialdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:56 till Utbildningsdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:57 till Näringsdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:58 till Kulturdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:59 till Infrastrukturdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.