Riksdagsskrivelse 2022/23:2

Riksdagsskrivelse 2022/23:2

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:2

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU2 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 oktober 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.