Riksdagsskrivelse 2022/23:29

Riksdagsskrivelse 2022/23:29

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:29

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU2 En förstärkt spelreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.