Riksdagsskrivelse 2022/23:221

Riksdagsskrivelse 2022/23:221

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2022/23:221

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU15 Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.