Riksdagsskrivelse 2022/23:217

Riksdagsskrivelse 2022/23:217

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2022/23:217

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU41 Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.