Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2022/23:208

Riksdagsskrivelse 2022/23:208

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2022/23:208

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU10 Folkbildningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.