Riksdagsskrivelse 2022/23:181

Riksdagsskrivelse 2022/23:181

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:181

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2022/23:SoU10 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.