Riksdagsskrivelse 2021/22:97

Riksdagsskrivelse 2021/22:97

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:97

 

 

 

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2021/22:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.