Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:443

Riksdagsskrivelse 2021/22:443

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:443

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU31 Hårdare regler för nya nikotinprodukter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.